Med som leder

TROPLEDER


Som tropleder får du, sammen med tre andre, ansvaret for 36 spejdere i alderen 14-17 år. Tropledelsen har ansvaret for troppen, både inden vi tager afsted, på selve lejren, og på rundrejsen. Det er tropledelsen, der har den primære kontakt til spejderne og deres forældre. Det er tropledelsen, der skal sørge for dagligdagen i lejren, deltagelse i aktiviteter mm.


Under hensyntagen til de fælles værdier og holdninger i kontingentet, skal troplederne forsøge at give spejderne den størst mulige oplevelse.


Det vil være muligt at ansøge om at blive tropleder med én anden person man kender i forvejen. I det tilfælde skal I begge have et afsnit i jeres ansøgning om, hvorfor I gerne vil ansøge om at blive tropledere sammen, og selvfølgelig hvem den anden er.


Du skal være med til at udarbejde et værdisæt for alle troppene.

Du skal være primus motor for afholdelse af 2 forweekends for troppen.

Du skal være med til at evaluere hele forløbet efter jamboreen.

Du skal kunne deltage i lederweekenden foråret 2018. (26.-27. maj 2018).

Vi tilbyder kun én rejsepakke, uanset om du er leder eller deltager.

 

MED SOM LEDERAnsøgningsfristen er udløbet!


Du har mulighed for at skrive dig op på vores venteliste, ved at udfylde en ansøgning her


Du kan læse om, de forskellige ledertyper neden for.


INTERNATIONAL SERVICE TEAM (IST)

At deltage som IST på en verdensjamboree er en helt særlig oplevelse. På selve lejren er du nemlig udlånt af kontingentet til lejrledelsen. Sammen med IST’ere fra hele verden skal du sørge for, at lejren kører. Alle arbejdsopgaver på lejren varetages af det Internationale Service Team.


Arbejdsopgaverne kan være vidt forskellige. Alt lige fra toiletrengøring, at stå i kiosker, stå for aktiviteter, arbejde med underlejrledelse, hjælp ved receptioner til vagtopgaver kan blive dine jobs. Noget er mere hårdt end andet, men på lejren skal du være villig til at påtage dig en hvilken som helst arbejdsopgave, som lejrledelsen måtte tildele dig.


Derudover skal du hjælpe kontingentet med diverse opgaver inden lejren, fx pr, kontingentsærpræg, lejrbog mm.


Du skal være indstillet på at bistå JU og hjælpe troppene efter behov både før under og efter.

Du skal være med til at evaluere hele forløbet efter jamboreen.

Du skal kunne deltage i lederweekenden foråret 2018. (26.-27. maj 2018).


Vi tilbyder kun én rejsepakke, uanset om du er leder eller deltager.


NHQ


NHQ står for National Headquarter, og er stedet på lejren, hvor kontingentet vil have sin base. NHQ’erne skal løse forskellige arbejdsopgaver, som er knyttet til hovedkvarteret og Jamboreeudvalget (JU).


Som NHQ’er skal du deltage aktivt i kontingentets forberedelse af turen, f.eks. planlægge nordisk reception, PR – herunder kontakt til pressen i Danmark, både lokalt og nationalt, lave den danske udstilling, deltage i bemanding af NHQ under lejren og hjælpe troppene efter behov før og under arrangementet. Det er også i NHQ,  kontingents læge befinder sig, så hvis du kan se dig selv i den rolle, så skriv det i din ansøgning.